02 Februar 2018

Rimski prehrambni sistem ali lakota je hujša od meča

 

Vabljeni na predavanje ddr. Verene Perko, ki bo v torek, 20. 2. 2018 ob 18. uri v grajski bastiji.                             

 

Predavateljica bo predstavila sistem prehranjevanja v Rimskem cesarstvu. Na podlagi bogatih arheoloških ostankov bo problematizirala t.im. rimsko prehrano, za katero v resnici ne moremo reči, da je obstajala. Enotna rimska prehrana je konstrukt, ki je nastal na podlagi redkih knjig receptov, npr. Apicijeve in drobcev poročil iz starorimskih tekstov. Prehrana se je razlikovala z oziroma na družbeni položaj in premoženje posameznika, a tudi z ozirom na geografsko lego dežele, tamkajšnjo staroselko kulturo. Obstajala pa je preskrbovalna politika, imenovana annona, ki jo je Rimsko cesarstvo izoblikovalo s pomočjo subvencij prehrambnih izdelkov. Sistem je vključeval organizacijo pridelave žita, olja in vina, zbiranje in prevozov pridelkov ter njihovega razdeljevanja. Cilj ni bil preprečevanje lakote, ki je še naprej ostalo najstrašnejše orožje imperija, namenjen je bil vzdrževanju socialnega miru in bil orodje uspešne širitve romanizacije.

Avtorica bo primerjala starorimsko anono s sodobnimi, v veliki meri umetno ustvarjenimi prehrambnimi navadami, ki pospešujejo globalizacijo, omogočajo zaslužek velikim svetovnim korporacijam – in močno ogrožajo zdravje sodobnega človeka.