13 Oktober 2017

Mali simpozij - O hrani in okoli nje

 

Vljudno vas vabimo, da se nam 17. oktobra 2017 ob 9. uri pridružite v Pokrajinskem muzeju Maribor na Malem simpoziju 2017 (pritličje bastije, vhod iz Grajske ul. 2).

Na letošnjem simpoziju, ki se tematsko navezuje na razstavo Debata o kuhinji – Kitchen debate, ki je v Pokrajinskem muzeju Maribor odprta od meseca junija dalje, bo predstavljenih 12 referatov, ki so ji pripravili učenci iz:

OŠ STARŠE

• OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR

• OŠ HAJDINA

• OŠ SELNICA OB DRAVI

• OŠ TABOR I MARIBOR

OŠ KUNGOTA

• OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR

• OŠ DUPLEK

PROGRAM MALEGA SIMPOZIJA 2017

08.30 – potrditev prihoda udeležencev Malega simpozija 2017 ( v primeru power point prezentacije  predaja oz. instalacija elektronskega nosilca)

09.00 – 9.10 otvoritev simpozija s pozdravnim nagovorom in predstavitev programa

09.10 –10.10 predstavitev raziskovalnih nalog, 1. del

10.10 – 10.30 odmor. 10. 2017

10.30 –11.30 predstavitev raziskovalnih nalog, 2. del ter zaključek simpozija s podelitvijo priznanj predavateljem in mentorjem

 Učenci bodo referate predstavili po naslednjem vrstnem redu:

 9.10 – 10.10:

 1. Iris Gole, Lucija Koren, Lea Živko: Začimbe v srednjeveški prehrani (OŠ Duplek, mentorica: Marina  

    Herman)

2. Žana Ivana Halužan Sagadin, Urša Koser, Ian Luka Stanko: Meso in alkohol v poznem srednjem veku  (OŠ

    Duplek, mentorica: Marjetka Bezjak)

3. Zarja Romih Jelenc, Brina Poropat: Prehrana športnika skozi čas (OŠ Tabor I Maribor, mentorica: Simona 

    Klinger)

4. Zoja Dlouhy, Timeja Tement: Ženitovanjske jedi na Dravskem polju v prvi polovici 20. stoletja (OŠ  

    Starše, mentorica: Leonida Babič)

5. Shaban Berisha, Mick Maček: Bajram in božič ter njune dobrote (OŠ Draga Kobala Maribor, mentorica: 

    Marjekta Berlič)

6. Tjan Premzl, Gal Premzl: Ponudba v gostilni Beno v Staršah (OŠ Starše, mentorica: Jana Dobnik)

10.10 – 10.30: Odmor

10.30 – 11.30 :

7. Zala Majhen, Lina Vaupotič: Babičina kuhinja (OŠ Hajdina, mentor: Iztok Milošič)

8. Maša Hauptman, Nicolette Krunić, Blaž Oprešnik: Kislo zelje in druge domače dobrote pri Černetovih  

     (OŠ Franceta Prešerna Maribor, mentorica: Mirjana Colnarič)

9. Amanda Sivec, Eva Tergušek: Kuharske knjige ponujajo zanimive jedilnike (OŠ Selnica ob Dravi,

    mentorica: Emica Škrinjar)

10. Marisa Zorec: Zajtrki naših babic pred 50 leti in danes(OŠ Tabor I Maribor, mentorica: Simona Klinger)

11. Barbara Kumpuš, Zala Žmavc: Kmečka kuhinja v sredini 20. stoletja na območju Svečinskih goric (OŠ  

       Kungota, mentorica: Mari Karnet)

12. Kaja Blažka Bozi: Kako je živel moj dedi (OŠ Tabor I Maribor, mentorici: Petra Meško in Simona Klinger)