22 Junij 2017

Mali simpozij 2017 - O hrani in okoli nje

 Spoštovani!

Muzejski pedagoški projekt Mali simpozij, s katerim spodbujamo osnovnošolce k zgodnjemu raziskovalnemu delu, letos razpisujemo že petnajsto leto zapored.

Na Malem simpoziju se bomo vsebinsko navezali na osrednjo letošnjo razstavo v Pokrajinskem muzeju Maribor Debata o kuhinji – Kitchen debate.

Vabimo vas, da letos učenci pod vašim mentorstvom pripravijo  referate, s katerimi bodo  na Malem simpoziju predstavili  dediščino, ki se navezuje na kuhinjo in hrano. Zanimalo nas bo, kako so jedi nekoč pripravljali,  kašne so bile posode in kuhinjski pripomočki in kakšna je bila kuhinja v različnih obdobjih in pri različnih družbenih slojih, kakšni so bili recepti, kaj so ljudje jedli, kako so pridobivali živila, kakšne jedi so uživali vsakodnevno in kakšne ob prazničnih dnevih,  kakšne so bile navade za mizo, primerjali bomo načine prehranjevanja  nekoč in danes, spregovorili o pomenu prehranjevalnih navad za zdravje …

Vas in vaše učence vabimo k sodelovanju pri pripravi in izvedbi Malega simpozija 2017. Naslove raziskovalnih nalog boste mentorji z učenci določili sami.

V referatih zbrane izsledke bodo sodelujoči učenci predstavili predvidoma 17. oktobra 2017. Vsi referati bodo objavljeni v 8. številki zbornika Male objave, ki ga bomo izdali leta 2018 (skupaj z referati iz leta 2018, zbornik izdajamo bienalno).

Referati naj obsegajo 1-2 tipkani strani besedila (približno 5.000 znakov), njihove predstavitve pa naj ne bodo daljše od 5 minut. Referate lahko učenci predstavijo samostojno ali v skupinah s pomočjo PowerPointa, dobrodošli so tudi plakati, makete ali drugi načini predstavitev.  Četudi bodo učenci referat predstavili s pomočjo PowerPointa ali v obliki igranega prizora, morajo besedilo oddati tudi v wordovem dokumentu (zaradi objave v zborniku). Posamezna šola lahko predstavi največ tri referate.

Informativno prijavo oddajte najkasneje do 7. julija 2017 pri Dragu Omanu, drago.oman@maribor.si, tel: (02) 228 35 61 ali 228 35 51.

Podrobnejša navodila boste prejeli ob prijavi. Zadnji rok za oddajo  referatov je 9. oktober 2017.

Prijazno vabljeni k sodelovanju in lep pozdrav.

Maribor, 15. 06. 2017

Drago Oman,

vodja projekta Mali simpozij 2017