20 September 2016

Museoeurope 2016 - Evropa v času Franza Liszta

 

Museoeurope 2016 posvečamo 170 – letnici igranja glasbenega virtuoza Franza Liszta v viteški dvorani mariborskega gradu. V okviru projekta pripravljamo obsežno razstavo o glasbenem življenju na Štajerskem v 19. stoletju, glasbenemu virtuozu Franzu Lisztu, pa posvečamo tudi simpozij.

Z razstavo Franz Liszt, mala evropska turneja izpostavljamo Lisztovo glasbeno turnejo leta 1846, ko je izvedel koncerte v Gradcu, Mariboru, Rogaški Slatini in Zagrebu. Na razstavi bo prvič predstavljena obsežna zbirka glasbil Pokrajinskega muzeja Maribor, ki jo bomo dopolnili s predmeti iz gostujočih institucij. Razstava bo predstavila teme povezane s kulturno zgodovino Štajerske, s poudarkom na glasbenem razvoju in ustvarjanju na Štajerskem.PROGRAM SIMPOZIJA


13. oktober 2016
Viteška dvorana mariborskega gradu

9.00 - 10.00Otvoritev simpozija Museoeurope 2016
Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor
Estera Cerar, ICOM Slovenija
Nje. eksc. Edit Szilágyiné Bátorfi, veleposlanica Republike Madžarske
Žan Milošič Dundek, Umetniška gimnazija Maribor: F. Liszt: Madžarska rapsodija št. 2
Mali simpozij 2016: Rojstni dan nekoč in danes, Tinkara Brodnik, Jakob Gvardjančič, Tia Nežmah, Jan Pekič, 3. razred, OŠ Miklavž na Dravskem polju
 
10.00 - 10.15Odmor za kavo
 
I. ŽIVLJENJE IN DELO FRANZA LISZTA
Moderatorja: dr. Vjera Katalinić, mag. Oskar Habjanič
 
10.15 - 10.35mag. Oskar Habjanič, Pokrajinski muzej Maribor, Slovenija
Franz Liszt in Eduard von Lannoy na mali evropski turneji leta 1846: Gradec - Maribor - Rogaška Slatina - Zagreb
 
10.35 - 10.55mag. Ivan Florjanc, Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, Slovenija
Lisztov koncertni program v Gradcu, Mariboru in Rogaški Slatini leta 1846 - kompozicijski pregled in uvidi
 
10.55 - 11.15Ágnes Watzatka, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont, Madžarska
Koncerti Franza Liszta v Budimpešti
 
11.15 - 11.35dr. Zsuzsanna Domokos, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont, Madžarska
Kraljeva akademija za glasbo v 80. letih 19. stoletja: sodelovanje in prijateljstvo med Franzem Lisztom in Jánosem Verebijem Végho
 
11.55 - 12.15Razprava
 
12.15 - 13.30Kosilo
 
II. DRŽAVA / MESTO IN UMETNOST
Moderatorja: dr. Zsuzsanna Domokos, mag. Oskar Habjanič
 
13.30 - 13.50dr. Manica Špendal, zaslužna profesorica Univerze v Mariboru, Slovenija
Pomembnejši glasbeni in glasbenogledališki dogodki ter osebnosti, ki so vidneje prispevale h kulturnemu razvoju Maribora v 19. stoletju
 
13.50 - 14.10Katarina Kraševac, muzikologinja in arhivistka, Slovenija
Glasbeno življenje v Mariboru v obdobju med leti 1793 in 1861
 
14.10 - 14.30dr. Maja Godina Golija, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija
Družabno življenje mariborskih meščanov v desetletju Lisztovega obiska Maribora - med zasebnim in javnim
 
14.30 - 14.35Tea Blagaić, Muzej grada Splita, Hrvaška
Glasbeno življenje v Splitu (18. in 19. stoletje)
 
14.35 - 14.55mag. Jelena Borošak - Marijanović, Hrvatski povijesni muzej, Hrvaška
Karakteristika plesa kot družabnega življenja v hrvaških mestih v času Ilirizma (1835-1848)
 
14.55 - 15.15Gregor Antolič, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija
Politične spremembe v Evropi v času Franca Liszta
 
15.15 - 15.35Razprava
 

14. oktober 2016
Viteška dvorana mariborskega gradu

III. USTVARJALNI PROSTORI
Moderatorki: dr. Darja Koter, dr. Valentina Bevc Varl
 
9.00 - 9.20Mirjana Koren, Pokrajinski muzej Maribor, Slovenija
Dvorec Viltuš, letna rezidenca Eduarda von Lannoya
 
9.20 - 9.40dr. Darja Koter, Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, Slovenija
Klavirji v slovenskih muzejih iz obdobja Franza Liszta
 
9.40 - 10.00mag. Darko Knez, Narodni muzej Slovenije, Slovenija
Andreas Wittenz (Andrej Bitenc), izdelovalec klavirjev
 
10.00 - 10.20Anna Peternák, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont, Madžarska
Za kipi Franza Liszta avtorja Alajosa Strobla
 
10.20 - 10.40Pavza
 
IV. UMETNOST IN SPOL
Moderatorki: dr. Darja Koter, dr. Valentina Bevc Varl
 
10.40 - 11.00mag. Magdalena Bruckmüller - Schindler, Ministerium für Bildung und Frauen, Avstrija
Operne pevke v 19. stoletju - občudovane in prezirane
 
11.00 - 11.20mag. Aleksandra Bajde, European Federation of National Youth Orchestras, Avstrija
Preizpraševati vprašanje: Ženske, genij in glasbena kompozicija, kreativni imperativ Otta Weiningerja s študijo primera Alme Mahler
 
11.20 - 11.40dr. Mateja Kos, Narodni muzej Slovenije, Slovenija
Ana Schiffrer, kustodinja Deželnega muzeja za Kranjsko in njena vloga pri preučevanju likovne umetnosti
 
11.40 - 12.00dr. Katja Mahnič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, oddelek za Umetnostno zgodovino, Slovenija
Gospod podpolkovnik, slikar in dopisnik centralne komisije
 
12.00 - 12.20Razprava
 
12.20 - 14.00Kosilo
 
V. MEDIJI IN UMETNOST
Moderatorki: dr. Mateja Kos, dr. Valentina Bevc Varl
 
14.00 - 14.20ddr. Damir Globočnik, Gorenjski muzej, Društvo umetnostnih kritikov - slovenska sekcija AICA, Slovenija
Prvi slovenski satirični listi in karikaturisti
 
14.20 - 14.40dr. Imre Kovács, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, oddelek za umetnostno zgodovino, Madžarska
»Instrument nesmrtnikov«, spomin na Liszta v oglaševalni kampanji Steinway&Sons
 
14.40 - 15.00Maja Hren Brvar, Pokrajinski muzej Maribor, Slovenija
Lisztova vizualna poezija
 
15.00 - 15.20dr. Katarina Šrimpf, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje, Slovenija
Rogaška Slatina: gosti in domačini ter njihova oblačilna podoba v času Franza Liszta
 
15.20 - 15.40dr. Valentina Bevc Varl, Pokrajinski muzej Maribor, Slovenija
Kozarci z vedutami in zdraviliški kozarci iz mest na Lisztovi koncertni turneji leta 1846 (Gradec, Maribor, Rogaška Slatina, Zagreb)
 
15.40 - 16.00Razprava
 
Zaključek simpozija

 http://www.museoeurope.com/