09 September 2016

Muzejski večeri - Dvorci in gradovi

 

Ponedeljek, 26. september – četrtek, 29. september

 

MUZEJSKI VEČERI – DVORCI IN GRADOVI

predavanja v okviru

DNEVOV EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE – DEDIŠČINA OKOLI NAS


Predstavitev Muzejskih večerov v oddaji TELE M.


 Ponedeljek, 26. september, ob 18. uri

dr. Ferdinand Šerbelj: Grad v Slovenski Bistrici

(pritličje bastije, vhod z Grajskega trga)

Začetki Bistriškega gradu segajo v pozno 12. stoletje. Današnjo renesančno podobo trapezastega tlorisa z notranjim dvoriščem je grad dobil sredi 17. stoletja, na izteku tega stoletja pa še obsežen baročni park. Po letu 1717, ko je grad kupil Ignac Marija grof Attems, je bila v gradu urejena kapela, reprezentančno stopnišče in slavnostna, t. i. Viteška dvorana. Vse tri prostore je s freskami okrasil Attemsov dvorni slikar Franz Ignaz Flurer. Po osvoboditvi leta 1945 pa je bogato opremljen grad doživel usodo stihijskega ropanja inventarja. Obnova gradu v letih med 1980 in 2000 je redek primer srečno zaključene zgodbe med gradovi na Slovenskem.


 Torek, 27. september, ob 12. uri

dr. Sonja Ifko: Nomen est omen

 (Kino Partizan)

Predstavljen bo projekt s katerim so študenti, pod mentorskim vodstvom doc. dr. Sonje Ifko, sodelovali na natečaju Gugalnik idej Pokrajinskega muzeja Maribor. Gre za spletno predstavitev dediščine industrializacije, ki jo sodobnost neusmiljeno briše iz našega prostora. Izhodišče predstavitve so imena ulic, ki se po načelu latinskega reka Nomen est omen navezujejo na industrializacijo. Delavska ulica, Industrijska cesta, Papirniški trg so le nekateri od prostorov, ki so v sistemu QR-kod predstavljeni javnosti v različnih slovenskih krajih in na nomenestomensite.wordpress.com.


 Torek, 27. september, ob 18. uri

Maruša Zorec: Naskov dvorec v Mariboru

(pritličje bastije, vhod z Grajskega trga) Sreda, 28. september, ob 18. uri

Mateja Ravnik: Grad Marchburch (Piramida)

(pritličje bastije, vhod z Grajskega trga)

Na predavanju bodo predstavljeni izsledki izkopavanj, ki so se na Piramidi vršila v letih 2010 in 2011, grad pa je leta 2014 praznoval svojo 850-letnico prva omembe. Dotaknili se bomo njegovega nastanka in razvoja tudi z arhitekturnega vidika, si ogledali maketo, ki je bila v sklopu EPK 2012 predstavljena na priložnostni razstavi in skušali prek listin in drobnega arheološkega gradiva orisati vsakdan na gradu nad Mariborom, ki je pravzaprav dal ime mestu. Izpostavili bomo tudi najbolj zanimive najdbe kot sta npr. pečatnik ter ovoj in odlomki aquamanil, vrčev za umivanje rok. 


 Četrtek, 29. september, ob 18. uri

Mojca Gregorski in Mojca Meško: Dvorec Sternthal (Strnišče)

(pritličje bastije, vhod z Grajskega trga)

Predavanje obravnava prenovo dvorca Sternthal v Kidričevem, od ideje, namere naročnika, arhitekturne zasnove do realizacije, s poudarkom na predstavitvi pomena medsebojnega sodelovanja vseh deležnikov. Dvorec predstavlja vzorčen  primer  vrnitve objekta v javno rabo: Občina je nekdanjim stanovalcem uredila nadomestna stanovanja, objekt pa prenovila in namenila kulturnim ter javnim vsebinam. Objekt ima v ožjem prostoru izjemno velik pomen, saj od gradnje dvorca leta 1830 pa vse do leta 1950, ko je bilo načrtno zasnovano naselje Kidričevo, na območju ni bilo drugih stavb. Spremenjena namembnost objekta na subtilen način posega v grajeno strukturo objekta in ne spreminja njegove substance, niti prvotne podobe, razen v primeru njene dotrajanosti. Celo nasprotno, novi program poudarja kakovostne ambiente dvorca (dvorana, stopnišče, oboki, vodnjak…) in jih odpira očem javnosti. Zaradi večkrat uničenega in prezidanega interierja starega dvorca, so posegi v notranjosti lahko avtorski, vendar subtilni, s spoštovanjem in poudarjanjem kvalitet prostorske zasnove. Izbira materialov je iskrena, barve so odraz lastnosti materiala.


Predstavitev Muzejskih večerov v oddaji TELE M.