30 Avgust 2016

Strateg

 

Strateg je projekt Pokrajinskega muzeja Maribor, v katerem obiskovalce popeljemo v obliki namizne igre skozi določene zgodovinske dogodke. Ti dogodki so del širšega zgodovinskega konteksta in sovpadajo z zgodovino dežele Štajerske. Iz slednje bomo črpali gradivo in naloge, ki se bodo odigrale znotraj igre.

Uvodno obdobje je 16. stoletje. Takrat so Osmani ponovno okrepili napade v naše dežele, ki so bile združene pod Habsburžani. Obramba pred Osmani pa je terjala žrtve lokalnega prebivalstva, ki je postajalo vse bolj nemirno in se je pričelo upirati. Dežele so prehajale v vse večjo gospodarsko in finančno stisko in po deželi so se pričeli klatiti razbojniki, ki so iskali hiter zaslužek.

Vsak igralec se bo lahko odločil za eno izmed frakcij, Osmani, Habsburžan, Upornik ali Razbojnik, in poskusil doseči njemu zadane cilje. 

K igri se prijavite na tej spletni povezavi.