31 Marec 2016

Gugalnik idej 2016: Čipka v depoju

 

Občasna razstava avtorjev Tanje Devetak, oblikovalke oblačil in tekstilij, Edvarda Čehovina, grafičnega oblikovalca in Lee Čehovin, avtorice glasbe.

7. april – 3. september 2016,  Kino Partizan

 

Letos smo se odločili pridobiti nabor predlogov za izvedbo projekta GUGALNIK IDEJ z javnim natečajem. Ker je osrednja tema muzejskega pomladnega dogajanja čipka v vsej razvejanosti pojmov in pojavnosti, smo tudi GUGALNIK IDEJ vsebinsko vezali nanjo. Na natečaj z naslovom ČIPKA V DEPOJU so se odzvali:

 

-          Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani (pod mentorstvom dr. Sonje Ifko in ob tehnični pomoči Petre Stojsavljević so sodelovali študentje: Tina Gojčič, Urška Gregorič, Marko Lazič, Alja Leskovar, Jona Rak Koceli, Matej Rudman, Špela Ščančar, Sara Škarica, Aleš Švegelj, Nina Telban);

 

-          Fakulteta za dizajn Univerze na Primorskem (pod mentorstvom Mojce Perše so sodelovali študentje: Alja Peček, Ana Šček, Anže Svetlik, Jure Rajh, Maruša Pintar, Tjaša Šorn, Urban Fric, Tomaž Pajnič, Jaka Kosec, Žiga Horvat, Dejan Beroš, Anže Bizjak, Rok Špenko, Aljaž Medved, Toni Ažić, Ana Brezovec, Maja Ferjanc, Maruša Lemut, Maša Stanič, Eva Vidovič, Mateja Drobnič, Kaja Esenko, Mateja Pezdirc, Teja Sedmak, Jani Slokar, Kaja Tomšič, Kaja Žugelj, Alma Buždon, Kristjan Rajar, Tina Cekuta, Ana Johana Scholten, Mojca Rožič);

 

-          Višja lesarska šola Maribor, smer oblikovanje materialov (pod mentorstvom dr. Simone Menoni in Vlaste Čobal Sedmak so sodelovali študentje: Lea Kadivnik, Neli Mavrič, Eva Košan, Timotej Drvarič, Matej Hlebec, Aleš Galinec, Ksenja Pušnik, Matej Stöger, Nastja Orgolič) ter

 

-          Tanja Devetak, Eduard Čehovin in Lea Čehovin.

Strokovna komisija za izbor najboljše natečajne rešitve je za realizacijo izbrala delo JazTiMiVi avtorjev Tanje Devetak, Eduarda Čehovina in Lee Čehovin.

 

Razstavljena instalacija JazTiMiVi avtorjev Tanje Devetak, Eduarda Čehovina in Lee Čehovin raziskuje pojem čipke v njenih oblikovnih reinterpretacijah v odnosu do pojavnosti v materialnem in abstraktnem pojmu prostora. Človeške čipkaste figure kot odprte forme, v realnih proporcih in volumnu, so postavljene po prostoru odprtega depoja v Kinu Partizan. Postavljene so v različnih pozah ob izbranih pohištvenih predmetih (stol, miza, omara) in tako ustvarjajo intimne mizanscene, ki vsakemu obiskovalcu ponujajo vpogled v meje svojega izkustva in razvijajo interakcijo z gledalci. Kontekst relacije med čipkasto človeško figuro in izbranim pohištvenim predmetom odpira vprašanja vpliva ljudi na prostor, v katerem živijo. Človeške figure so prosojne, z različnimi notranjimi strukturami in teksturami. Osvetljene ustvarjajo igro senc v prostoru in tvorijo kompleksno prostorsko postavitev. Čipkaste figure ustvarjajo avtonomne likovne celote, ki s svojim realnim kontekstom, interaktivnostjo in razvojnostjo nadgrajujejo depojsko postavitev. Izhodiščne zgodbe posameznih likovnih postavitev ne ostajajo v namišljenem svetu, temveč se reflektirajo v gledalčevih osebnih izkušnjah.