12 Januar 2016

Tisočletja v glini

 

občasna razstava avtorice Vesne Koprivnik

december 2015 - marec 2016, palacij mariborskega gradu

Razstava predstavlja eno izmed najpomembnejših odkritij človeštva, ki se je obdržalo do današnjih dni. To je bilo spoznanje, da v ognju žgana glina pridobi tako trdnost, da jo je mogoče uporabljati tako za izdelovanje posod kot tudi drugih keramičnih izdelkov.

Sprva je beseda keramika (iz starogrške besede keramos) označevala rog za pitje, kasneje tudi glino in lončarske izdelke. Danes ta beseda označuje celotno področje industrije gline, ki zajema vse izdelke, od preproste opeke do prefinjenega porcelana.

Razstavljeni predmeti iz najstarejših obdobij človeške preteklosti razkrivajo zgodbo o postopnem razvoju izdelave keramičnih izdelkov, opozarjajo na različne namene njihove uporabe ter na funkcijo, ki jo imajo tudi v drugih obrteh, v uporabni in likovni umetnosti. 

Predstavljamo tudi različne lastnosti gline in glinenih mas ter različne procese izdelave keramičnih izdelkov (različne tehnike oblikovanja, dodelave površine, krasilne tehnike in tehnologije žganja).