27 Oktober 2015

Natečaj za izbor realizacije projekta Gugalnik idej 2016

 

NATEČAJ ZA IZBOR REALIZACIJE PROJEKTA

GUGALNIK IDEJ 2016

- ČIPKE V DEPOJU -

 

Depo pohištva, Kino Partizan, 7. APRIL 2016

 

 

V Pokrajinskem muzeju Maribor prikazujemo zbirko pohištva tudi v oglednem depoju v Kinu Partizan. Zaradi navdušenja, ki so ga v muzejskih predhodnikih, kabinetih čudes, njihovi lastniki občutili ob zbranih umetninah, smo prav v njih iskali navdih za prostorsko zasnovo depoja. S pomočjo svojih zbirk so se renesančni izobraženci laže vživljali v potovanja po času in oddaljenih prostorih. Štiristo let star fenomen kabineta čudes nam je pomagal ujeti sam prostor kina in njegov genius loci. Prav v tem prostoru so ob gledanju filmov kar tri generacije Mariborčanov potovale daleč stran od vsakodnevnega življenja. V depoju smo nekdanje filmske zvezde nadomestili s tisoč kosi historičnega pohištva. Verjamemo, da lahko s prikazom velike količine zbranih muzejskih predmetov javnost soočimo s pojmom materializirane zgodovine in prikažemo razvojni potencial dediščine.

 

Z neselekcioniranim prikazom gradiva, ki pa je v depoju vendarle sistematično urejeno, je postavljena trdna platforma za vznik številnih etično- estetskih konceptov in kreiranje mnogoterih stališč. Ker so med najobčutljivejšimi osebami prav umetniki, se prostor, v katerem je deponiran zgodovinski spomin na ustvarjalnost, odpira kot nova galerija. V okviru projekta Gugalnik idej vabimo vanjo umetnike, da s svojimi avtorskimi prispevki odgovorijo na vprašanja o tem, kako dediščina deluje na njihovo ustvarjalnost, kako jih nagovarja in kako jih spreminja. Gre torej za interpretacijo dediščine.

 

V preteklih letih so svoje odgovore v depoju predstavili fotograf Žiga Koritnik, glasbenik, skladatelj in oblikovalec zvoka Boštjan Perovšek, ulični umetnik Teo Ivančič ter vizualna umetnica in oblikovalka Sara Evelyn Brown.

 

V letu 2016 bo osrednja tema muzejskega pomladnega dogajanja čipka v vsej razvejanosti pojmov in pojavnosti. Zato pričakujemo predloge izdelkov, ki se bodo pri interpretaciji v depoju zbrane dediščine ozirali tudi na osredno temo (predrtine, prevotlitve, mreža, linija, površina, odnosi med pozitivom in negativom, podoba in njena senca, komunikacija med enotami …).

 

Vabimo vas, da se odzovete na natečaj, ki smo ga razpisali v Pokrajinskem muzeju Maribor in s katerim bomo poiskali tisto rešitev, ki jo bomo realizirali in od 7.4. do 3.9.2016 izpostavili v Depoju pohištva Kina Partizan. Izbran avtor ali avtorska skupina ne bo honorirana. Muzej bo financiral izvedbo izbranega dela, priložnostno zloženko, promocijo in otvoritveno svečanost. Postavitev je predvidena od 25.3. do 6.4.2016.

 

Vse prispele predloge v obliki načrtov, skic, besedil … bo pregledala strokovna komisija. Pri iskanju rešitve, ki bo realizirana, se bo komisija ozirala tudi na realne možnosti in sposobnosti muzeja.  Vsi predlogi bodo v skladu z možnostmi muzeja tudi razstavljeni.

 

Zainteresirane organizacije in posameznike prosimo, da izpolnijo priloženo prijavnico in jo do 6.11.2015 pošljejo na naslov: museum@maribor.si 
PRIJAVNICA