06 Oktober 2015

Museoeurope 2015

 

PROGRAM SIMPOZIJA SREČANJA DVEH SVETOV

15. oktober 2015

9.00 - 9.30

OTVORITEV SIMPOZIJA MUSEOEUROPE 2015
Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor; dr. Igor Tičar, rektor Univerze v Mariboru
Predstavitev najboljšega referata z Malega simpozija 2014
 

9.30 - 9.50

dr. Andrej Hozjan, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta Maribor, Oddelek za zgodovino, Maribor, Slovenija
Osmansko ogrožanje severovzhodnega slovenskega prostora
 

9.50 - 10.10

dr. Leopold Toifl, Landeszeughaus, Universalmuseum Joanneum, Graz, Avstrija
Osnove štajerske obrambe
 

10.10 - 10.30

mag. Beatrix Vreča, Museum im Zeughaus, Bad Radkersburg, Avstrija
Domenico dell Allio: Delo italijanskega arhitekta s posebnim poudarkom na utrdbi v Radkersburgu
 

10.30 - 10.50

mag. Marina Gradišnik, Muzej Ribnica, Ribnica, Slovenija
Ribn’čani v primežu turških vpadov
 

10.50 - 11.10

Ivan Kordiš, Pokrajinski muzej Kočevje, Kočevje, Slovenija
Bitka pri Sisku in plašč Hasana paše

11.10 - 11.20

Diskusija
 

11.20 - 11.40

Odmor za kavo
 

11.40 - 12.00

dr. Dragan Potočnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta Maribor, Oddelek za zgodovino, Maribor, Slovenija
Prispevek islamske civilizacije v zakladnico svetovne umetnosti in znanosti
 

12.00 - 12.20

dr. Polona Vidmar, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta Maribor, Oddelek za umetnostno zgodovino, Maribor, Slovenija
Lovor ali cipresa. Poslikave bitk z Osmani na stropu slavnostne dvorane mariborskega gradu
 

12.20 - 12.40

Marica Popić-Filipović, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Pisni prispevki, ki razkrivajo elemente orientalne kulture v zbirkah Nacionalnega muzeja Bosne in Hercegovine, Sarajevskega muzeja in Bošnjačkega inštituta v Sarajevu
 

12.40 - 12.50

Diskusija

13.00 - 14.30

Odmor za kosilo
 

14.30 - 14.50

Amra Madžarević, Muzej Sarajeva, Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Kultura bivanja v mestih, ki so se izoblikovala med osmansko vladavino: Sarajevo
 

14.50 - 15.10

Amina Rizvanbegović Džuvić, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Pisno in literarno ustvarjanje v orientalskih jezikih na področju Bosne in Hercegovine v času Osmanske vladavine: Rokopisi kot vodniki skozi pisno dediščino
 

15.10 - 15.30

dr. Candan Szegdin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar, Istanbul, Turčija
Tehnološka izmenjava med industrijskimi državami in Osmanskim cesarstvom v 19. in zgodnjem 20. stoletju. Glavni vplivi na vsakdanje življenje Turkov
 

15.30 - 15.50

dr. Darko Knez, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, Slovenija
Vonj po kavi
 

15.50 - 16.00

Diskusija
 

16.00 - 16.20

Odmor za kavo
 

16.20 - 16.40

Mirjana Koren, Pokrajinski muzej Maribor, Maribor, Slovenija
Vpliv vodne pipe na oblikovanje srednjeevropskih kadilnih mizic poznega 19. stoletja
 

16.40 - 17.00

dr. Valentina Bevc Varl, Pokrajinski muzej Maribor, Maribor, Slovenija
Islamsko in pohorsko steklo. Izmenjava znanja in trgovanje v 19. stoletju
 

17.00 - 17.20

dr. Rebeka Kunej, Glasbenonarodopisni inštitut, ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenija
Odsevi soočenja dveh kultur v slovenskem plesnem izročilu
 

17.20 - 17.30

Diskusija; zaključek simpozija 

16. oktober 2015
Razstava

18.00

OTVORITEV RAZSTAVE SREČANJA DVEH SVETOV, gostujočih muzejev iz Sarajeva - Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Muzej Sarajeva in Bošnjački institut – Fondacije Adila Zulfikarpašića,

v Viteški dvorani mariborskega gradu.
Govorniki: Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor; dr. Andrej Fištravec, župan mesta Maribor; Marica Filipović, kustodinja, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine; Nevzet Porić, tajnik Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.
Razstavo bo odprla mag. Tanja Roženbergar, predsednica ICOM Slovenija.