04 Februar 2015

Depo kiparstva

 

Vabljeni na otvoritev:

nedeljo, 8. februarja, ob 11.00, otvoritev  DEPO KIPARSTVA,

nadstropje grajske bastije (vhod z Grajskega trga).

Letošnji kulturni praznik obeležujemo z odprtjem depoja kiparstva

in po več letih javnosti ponovno omogočamo ogled

najpomembnejših kiparskih del iz muzejske zbirke.

ob 13.00, 15.00 in 17.00 

VODENI OGLEDI DEPOJA KIPARSTVA,

nadstropje grajske bastije (vhod z Grajskega trga).

 Po razstavi bo vodila dr. Valentina Bevc Varl.


V muzejih zbiramo tisto premično kulturno dediščino,ki priča o ljudeh, njihovih vrednotah, kulturi, sposobnosti, pa tudi o napakah in hudodelstvih.
Muzej mora določiti kriterije, po katerih bo dopolnjeval svoje zbirke. Le predmetom, ki tem kriterijem ustrezajo, se sme dodeliti inventarna
številka, z dodelitvijo te pa je predmetu priznan status kulturnega spomenika, ki ga država ščiti po Zakonu o varstvu kulturne dediščine (Uradni
list Republike Slovenije, 16/2008). V njem je zapisano, da je z vpisom v inventarno knjigo muzeja prepoznan »družbeni pomen oziroma vrednost,
ki ga ima določen predmet za skupnost in posameznika zaradi svojega kulturnega, vzgojnega, razvojnega, verskega, simbolnega in identifikacijskega potenciala ali za proučevanje strok, kot so antropologija, arheologija, arhitektura, etnologija, umetnostna zgodovina in zgodovina.«
Zbirke Pokrajinskega muzeja Maribor, ki obsegajo več kot 100.000 predmetov, so se oblikovale postopoma. Del gradiva izvira iz treh zbirk, ki so
bile predhodnice današnjega muzeja: iz zbirke Škofijskega muzeja (ustanovljen je bil leta 1896), iz zbirke Muzejskega društva (ustanovljeno je
bilo leta 1902) in iz zbirke Zgodovinskega društva za slovensko Štajersko (ustanovljeno je bilo leta 1903). Del gradiva je v muzej prišel po drugi svetovni vojni iz Federalnega in Okrožnega zbirnega centra, kamor se je stekalo nacionalizirano gradivo večinoma nemških lastnikov. Muzej v zbirke
prevzema tudi gradivo, pridobljeno z arheološkimi izkopavanji, velik del gradiva pa je pridobil s sistematičnimi nakupi in darovi. Zbirko likovne umetnosti sestavljajo tri zbirke, slikarska, kiparska in grafična. V kiparski zbirki je bilo ob koncu leta 2014 inventariziranih 754 predmetov. Od tega jih je 11 odstotkov (ali 82 predmetov) v muzej prešlo iz fondov njegovih predhodnikov, natančneje 6 odstotkov (ali 46 predmetov) iz Škofijskega muzeja, 4 odstotki (ali 30 kosov) iz zbirke Muzejskega društva, 1 odstotek (ali 6 kosov) pa iz zbirke Zgodovinskega
društva. Eno desetino celotnega fonda zajemajo predmeti, ki jih je muzej pridobil potem, ko so bili odstranjeni z javnih površin in objektov, ter po carinskih zaplembah (74 predmetov). Le manjše število kiparskih del je v muzej prišlo iz Okrožnega zbirnega centra (4 odstotki ali 33  predmetov). Preostali del zbirke (75 odstotkov ali 565 predmetov) je muzej pridobil z nakupi, volili in darili.