Ogledni depo pohištva

 

Pokrajinski muzej Maribor prikazuje svojo zbirko pohištva po zgledu kabineta čudes, prostoru v katerem so posvečeni renesančni izobraženci hranili svojo dragoceno zbirko predmetov in med njo izmenjavali znanja, mnenja in zgodbe. V oglednem depoju je javnost soočena s pojmom materializirane zgodovine. Odčita lahko razvojni potencial dediščine. V njej je naložen spomin na preteklost, a je hkrati tudi vrednota sedanjosti. Z neselekcioniranim prikazom gradiva, ki pa je v depoju vendarle sistematično urejeno, je postavljena trdna platforma za vznik številnih etično-estetskih konceptov in kreiranje mnogoterih stališč. Ker so med najobčutljivejšimi osebami prav umetniki, se prostor, kjer je deponiran zgodovinski spomin na ustvarjalnost v lesu, odpira kot nova galerija. V njo Pokrajinski muzej Maribor vabi umetnike, da s svojimi avtorskimi prispevki odgovorijo na vprašanja o tem, kako dediščina deluje na njihovo ustvarjalnost, kako jih nagovarja in kako jih spreminja.