OGLEDNI DEPO POHIŠTVA

KUSTODINJA ZBIRKE

dr. Mirjana Koren, muzejska svetovalka

mirjana.koren@museum-mb.si