Knjižnica

 

Knjižnica Pokrajinskega muzeja Maribor je specialna knjižnica, ki z zbiranjem, urejanjem in hranjenjem knjižničnega gradiva podpira temeljno dejavnost muzeja. Knjižni fond zajema domače in tuje monografske in periodične publikacije s področja arheologije, etnologije, antropologije, zgodovine,  umetnostne zgodovine, muzeologije, konservatorstva in restavratorstva ter publikacije vezane na posamezne muzejske zbirke. Knjižnica ima računalniški katalog. Za zunanje uporabnike je v knjižnici urejeno čitalniško mesto.

PRAVILNIK O UPORABI MUZEJSKEGA GRADIVA, PROSTOROV IN TEHNIČNE OPREME

VLOGA ZA OGLED GRADIVA

VLOGA ZA UPORABO OZ. NAJEM MUZEJSKIH PROSTOROV, TEHNIČNE OPREME IN STORITEV


Vodja knjižnice:

Drago Oman
drago.oman@museum-mb.si