Pedagoško in andragoško delo

 

Razen učnih ur in vodstev šolarjev po razstavah izvaja muzej tudi samostojne pedagoške programe. Velike stvaritve malih mojstrov z natečajem vabijo učence 2. in 3. triletja k likovnemu odzivu na določene muzejske projekte. Na Malem simpoziju učenci 3. triletja predstavijo referate, ki jih muzej bienalno objavi v zborniku. Odraslim so namenjena vodstva po razstavah in programi Muzejski klub, Muzejski večeri in Oživljeni predmeti.


Muzejnica


pdf, 3,5 MB

Pri snovanju muzejskih pedagoških programov, v katerih izpostavljamo kulturno dediščino, ki jo hrani naš muzej, je bilo za nas osnovno vprašanje enako, kot bi si ga naj postavljali snovalci kateregakoli pedagoškega pristopa: kako z ustreznimi načini nagovarjati razvijajočega se mladega človeka, da bo to podpiralo njegov razvoj v zdravo, zadovoljno, samozavestno osebnost, ki bo zmogla uporabljati svoje potenciale in odgovorno soustvarjati našo družbo.

V tem duhu smo pripravili sklop izkustvenih pedagoških programov, ki jih v muzejskem okolju soustvarjamo z udeleženci, zato smo jih poimenovali muzejnice.

Muzejnice so interaktivna pedagoška srečanja, ustvarjalnice in nepozabna zabavna doživetja, na katerih otroci spoznavajo različne izbrane teme s pomočjo muzejskih predmetov.

Muzejnice so namenjene predšolskim otrokom (3-6 let) ter šolarjem 1. triade OŠ in trajajo 45 minut.

Več informacij: muzejnica@museum-mb.si  ali  02 228 35 51.

Veselimo se zanimivih muzejskih druženj! 

Od meseca oktobra 2017 do meseca junija 2018 bomo muzejnice vsebinsko navezali na občasni razstavi Franz Liszt, mala evropska turneja ter na Debata o kuhinji – Kitchen Debate.

MUZEJNICA 1

GLASBENO DOŽIVETJE

Na zanimiv način bomo spoznali življenje virtuoza pianista Franza Liszta, ki je pred 170. leti koncertiral v viteški dvorani mariborskega gradu. Spoznali bomo koncertni klavir in različne glasbene instrumente iz muzejske zbirke ter prisluhnili njihovim posebnim zvokom. Ob koncu glasbenega druženja bomo skupaj z otroki  izvedli pravi glasbeni nastop v viteški dvorani gradu ob mogočni klavirski spremljavi.

MUZEJNICA 2

MALI KUHARJI

Ob ogledu občasne razstave Debata o kuhinji – Kitchen Debate se bomo sprehodili skozi zgodovino različnih kuhinj in jedi. Izvedli bomo mini kuharski kviz ter se zabavali ob kuharskih zgodbicah. Na koncu si bomo  nadeli grajski predpasnik ter ob glasbi in petju ustvarili slastno kuharsko dobroto, domov pa odnesli recepte.

MUZEJNICA 3

BONTON PRI MIZI

Ob ogledu občasne razstave Debata o kuhinji – Kitchen Debate bomo spoznavali različne kuhinje in se spraševali o načinu hranjenja skozi čas. Prisluhnili bomo zanimivi in hudomušni zgodovini bontona pri mizi. Preverili bomo svoje obnašanje za mizo ter se naučili lepega vedenja za mizo. Na koncu bomo izdelali prav poseben namizni prtiček. 

Za osnovne in srednje šole

Ob rednih vodenih ogledih po stalnih in občasnih razstavah, ki jih prilagodimo željam in interesom obiskovalcev vam v tem šolskem letu ponujamo Muzejske učne ure, ki so zasnovane tako, da odgovarjajo vsebinam učnega načrta za predmeta Družbo in Zgodovino druge in tretje triade ter posameznim uram pri predmetu Zgodovina za .

Na Muzejske učne ure se je možno prijaviti od septembra do junija vsak delovni dan v tednu, predvidoma med 9.  in 12. uro. Posamezna učna ura traja eno šolsko uro

V kolikor se boste odločili za našo ponudbo Vas vljudno prosimo, da nam to sporočite vsaj teden pred načrtovanim obiskom. Tako bomo pravočasno uskladili termin vašega obiska.

Upamo, da se bomo na Muzejskih učnih urah redno srečevali ter tako odgovorili na posamezna vprašanja, ki se porajajo ob brskanju po preteklosti.

Naslovi posameznih muzejskih učnih ur so:

Zgodovinski razvoj 

Učenci ob pomoči preprostega časovnega traku spoznajo temeljna prazgodovinska in zgodovinska obdobja Ob ogledu razstav pridobijo časovne predstave o posameznih obdobjih, jih podrobneje spoznajo in ločijo. Hkrati spoznajo tudi dejavnosti muzeja.

OŠ/2

traja 45 minut

Kaj uči in kaj je zgodovina? Zgodovinski čas? Kako spoznavamo preteklost? 

Sočasnost pomembnejših zgodovinskih procesov in dogodkov udeleženci učenci dojemajo ob uporabi časovnega traku. Za lažje razumevanje sledov človekovega življenja po obdobjih spoznajo materialne zgodovinske vire. Seznanijo se z vlogo muzeja ter spoznajo nekaj pomožnih zgodovinskih ved.

OŠ/2, SŠ

traja 45 minut

Življenje v prazgodovini

O sledovih prazgodovinskih naselbin in načinu življenju v prazgodovini se udeleženci seznanijo na razstavi Prvi dotik. Predstave o življenju v kamenih in kovinskih dobah si izoblikujejo ob ogledu prazgodovinskih orodij, posod, uteži in nakita ter maket prazgodovinskih prebivališč.

OŠ/3, SŠ

traja 45 minut

Rimljani na tleh današnje Slovenije

Udeleženci spoznajo rimske arheološke sledi na širšem območju Maribora. Arheološke najdbe iz rimskega obdobja iz  SV Slovenije si ogledajo na razstavi Prvi dotik. Ob razstavljenih predmetih, maketi rimske vile in razlagi  si ustvarijo zgodovinsko predstavo o naših tleh v rimskem obdobju.

OŠ/3, SŠ

traja 45 minut

Meščani

Del stalne razstave je namenjen spoznavanju in razumevanju življenja v srednjeveškem mestu. Na muzejski učni uri učenci ob razstavljenih muzealijah sklepajo o videzu srednjeveškega mesta, o tem, kdo ga je vodil, kako so se preživljali, kakšen jezik so govorili, kako so bili oblečeni itd.

OŠ/3

traja 45 minut

Posledice širjenja osmanskega imperija

Stalna razstava in arhitekturne značilnosti  grajske bastije  so neposredni vir za razumevanje posledic turških vpadov v slovenske dežele. Udeleženci na stalni razstavi spoznajo novosti v oborožitvi turške vojske, ki so vplivale na organizacijo obrambe in izgradnjo novih obrambnih stolpov.

OŠ/3

traja 45 minut

Epidemije in naravne nesreče

Udeleženci spoznajo značilnosti slabih komunalnih razmer in posledice le teh na primeru srednjeveškega Maribora, v katerem je ob večkratnih izbruhih kuge umrlo veliko prebivalcev. Na razstavi se ob pomoči makete seznanijo še z razsežnostmi in posledicami požarov.

OŠ/3

traja 45 minut

Načini življenja na podeželju in v mestih na tleh današnje Slovenije od 11. do 18. stoletja

Na stalni razstavi Med bliščem in bedo srednjega veka, ki je namenjena spoznavanju in razumevanju življenja v srednjeveškem mestu, dijaki spoznajo značilnosti življenja v srednjeveškem Mariboru in okolici.

traja 45 minut

PRAVILNIK O UPORABI MUZEJSKEGA GRADIVA, PROSTOROV IN TEHNIČNE OPREME

VLOGA ZA OGLED GRADIVA

VLOGA ZA UPORABO OZ. NAJEM MUZEJSKIH PROSTOROV, TEHNIČNE OPREME IN STORITEV .

Kustos pedagog:
Drago Oman

drago.oman@museum-mb.si