Zaposleni

 
Pokrajinski muzej Maribor

Grajska ulica 2
2000 Maribor
Slovenija

Telefon: +386 (0)2  228-35-51
Email: museum@museum-mb.si

Davčna številka: 24100978
Podračun pri UJP: 01270-6030377913

 

Direktorica


dr. Mirjana KOREN
muzejska svetovalka
mirjana.koren@museum-mb.si


Tajništvo in računovodstvo

 

Maja POTRČ
poslovna sekretarka
museum@museum-mb.si

 

Sanja MOHORKO
ekonomistka, računovodkinja
sanja.mohorko@museum-mb.si


Kustodiati

Oddelek za arheologijo

Vesna KOPRIVNIK
univ. dipl. arheol., muzejska svetovalka
vesna.koprivnik@museum-mb.si


Oddelek za etnologijo

Nives CVIKL
univ. dipl. etn. in kult. antr., univ. dipl. nov., kustodinja
nives.cvikl@museum-mb.si


Oddelek za kulturno zgodovino


dr. Valentina BEVC VARL
univ. dipl. um. zgod., muzejska svetovalka
tina.varl@museum-mb.si


dr. Mirjana KOREN
muzejska svetovalka
mirjana.koren@museum-mb.si


Oddelek za oblačilno kulturo

Maja HREN BRVAR
univ. dipl. um. zgod., kustodinja
maja.hrenbrvar@museum-mb.si


Oddelek za zgodovino

 

mag. Oskar HABJANIČ
univ. dipl. zgod. in filoz., višji kustos
oskar.habjanic@museum-mb.si


Pedagoško-andragoški oddelek

Drago OMAN
univ. dipl. arheol., muzejski svetovalec
drago.oman@museum-mb.si


Konservatorji-restavratorji

 

Irena POREKAR KACAFURA
univ. dipl. inž. kem. tehn., kons.-rest. svetnica
irena.kacafura@museum-mb.si


Danilo ROJKO
samostojni kons.-rest. tehnik

 

Muzejska trgovina

 

Blanka KVAS

visit@museum-mb.si