Zbirka orožja

 

Zbirka orožja sodi po obsegu med največje tovrstne zbirke Sloveniji. Zajema orožje in opremo od poznega srednjega veka do sredine 20. stoletja. Med najstarejšimi predmeti so v zbirki frankovski meč iz 13. do 14. stoletja in bojni mlati z gibljivimi glavami iz 16. stoletja. Posebnost je lomilec mečev iz leta 1620. Poleg hladnega in starejšega strelnega orožja so v zbirki tudi umetelno izdelane lovske puške iz 18. in 19. stoletja, vojaške puške nekdanje avstro-ogrske armade in drugih vojska iz prve svetovne vojne. Kustodinja zbirke:

Nives Cvikl

univ. dipl. etnolog in kult. antrop., univ. dipl. nov., kustodinja
nives.cvikl@museum-mb.si