Zbirka uniform

 

Zbirka zajema vojaške in civilne uniforme. Med vojaškimi so uniforme in oprema avstrijske, nemške in francoske vojske pred letom 1918, uniforme iz I. in II. svetovne vojne ter uniforme iz prve in druge Jugoslavije. Od civilnih so v zbirki uniforme uradništva, gasilstva, sokolstva,    železnice, carine, pošte, policije, letalstva in redarske službe.


Kustodinja zbirke:
Maja Hren Brvar

univ. dipl. um. zgod., kustodinja
maja.hrenbrvar@museum-mb.si