Obrtna zbirka

 

Zbirka priča o obrtni dejavnosti na območju Maribora in v širši pokrajini. Zastopani so tudi tuji izdelki. Med kovinskimi so zbrani predmeti iz železa, brona, medenine, kositra, bakra in plemenitih kovin iz 16. do 20. stoletja. Med keramičnimi izdelki so predmeti iz žgane gline, beloprstene keramike, fajanse, porcelana in kamenine iz 14. do 20. stoletja. Najpomembnejša je zbirka pohorskega stekla, ki priča o steklarstvu na Pohorju zlasti v 19. in na začetku 20. stoletja.


Kustodinja zbirke:
dr. Valentina Bevc Varl

univ. dipl. um. zgod., muzejska svetovalka
tina.varl@museum-mb.si