Odpiralni čas:
torek – sobota: 10:00-18:00

MUSEOEUROPE 2023 19.- 21. OKTOBER

SREČANJA TISOČLETIJ

Pokrajinski muzej Maribor, Grajska ulica 2, Maribor, Slovenija

Pokrajinski muzej Maribor vas vabi k sodelovanju na mednarodnem znanstvenem in strokovnem simpoziju na temo SREČANJA TISOČLETIJ.

Simpozij bo potekal od 19. do 21. oktobra 2023 v viteški dvorani mariborskega gradu.

Tema simpozija MUSEOEUROPE 2023 je SREČANJA TISOČLETIJ. V ospredje postavlja nova spoznanja o različnih vidikih življenja v prazgodovinskih in zgodovinskih obdobjih na širšem evropskem prostoru, ki so pridobljena z uporabo sodobnih metod in tehnologij pri preučevanju kulturne dediščine. Na simpoziju pričakujemo prispevke s področij interpretacije dediščine, arheologije, naravoslovnih preiskav (npr. arheobotanike, palinologije, arheozoologije, arheologije lipidov, opravljanja metalografskih analiz, izotopskih študij stroncija, …) in drugih metod (npr. zračnega laserskega skeniranja, geofizike, aeroarheologije, arheoastronomije, …), zgodovine, likovne in uporabne umetnosti, etnologije, konserviranja-restavriranja in arhitekture.

Rok za oddajo preliminarnega naslova in izvlečka v obsegu do 600 znakov brez presledkov je 28. oktober 2022.
Prispevki bodo razvrščeni v pet sklopov:

  1. Sodobne tehnologije in metode neinvazivnega raziskovanja
  2. Interdisciplinarna povezovanja strok v procesih raziskovanja kulturne dediščine
  3. Dediščinske poti in parki, krajine in muzeji na prostem
  4. Eksperimentalna, edukativna in izkustvena arheologija
  5. Interpretacije kulturne dediščinea

K sodelovanju vabimo arheologe, zgodovinarje, umetnostne zgodovinarje, etnologe in kulturne antropologe, konservatorje-restavratorje, muzejske pedagoge, raziskovalce naravoslovnih ved in druge raziskovalce.

Simpozij bo potekal od 19. do 21. oktobra 2023 v viteški dvorani mariborskega gradu.

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu museoeurope@museum-mb.si ali na telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.

Stalna razstava:
PROSTORI LEPEGA

Zbirka pohištva Pokrajinskega muzeja Maribor je od leta 2020 postavljena na novi stalni razstavi, poimenovani Prostori lepega. Koncept razstave temelji na štirih prostorih. V vsakem od njih so predstavljeni iz različnih obdobij izbrani kosi pohištva, ki so obdelani z različnimi krasilnimi tehnikami. Osnovne tehnike okraševanja lesenega pohištva so bile v uporabi že v obdobju starih civilizacij, njihov razvoj pa je vsakič spodbudila potreba po novem sporočilu.

Razstava z množico zanimivosti, ki jih avtorica ponuja ob predmetih, širi prostor razmisleka izven pohištva samega, izven stavb, za katere je bilo narejeno, izven ambicij vladarjev, plemstva, meščanstva in cerkve, izven talenta oblikovalcev in časovno pogojenih izvedbenih omejitev do vizij o naši skupni prihodnosti. Sprašuje, ali nas danes, ko tehnologija omogoča realizacijo prav vsake zamisli, spremlja tudi resnejša presoja o lepem.

Dostopnost